Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die als gevolg van een ziekte, handicap, een ongeval of ouderdom, hun dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren. Het doel van ergotherapie is om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren in de eigen situatie. Als gevolg van kanker en de behandeling daarvan kunnen er problemen ontstaan bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ergotherapie kan voor mensen met kanker en hun naaste omgeving veel betekenen.

Pijn en vermoeidheid

Mensen met kanker hebben vaak te maken met pijn. Dit kan het gevolg zijn van een operatie, maar ook door chemo of bestraling. Samen met de cliënt kijken we wat de pijnklachten zijn en bij welke activiteit  ze toenemen. Hoe kun je blijven koken als je moeite hebt met staan in de keuken? Hoe kun je aardappels schillen als je minder gevoel hebt in je vingers? Samen zoeken we naar oplossingen. Ook vermoeidheid komt veel voor. Hierdoor kan iemand niet meer hetzelfde doen op een dag als voorheen. Ook hierin kan de ergotherapie ondersteunen.

Mobiliteit

Tijdens of na de behandelingen kunnen er beperkingen ontstaan in de mobiliteit. Hoe kun je boven komen, als traplopen een probleem is? De ergotherapeut denkt mee om het mobiliteitsprobleem op te lossen. De ergotherapeut kan helpen bij het aanvragen van een hulpmiddel bij de Wmo of zorgverzekeraar.

Cognitieve problemen

Door de ziekte of door de behandeling kunnen ook cognitieve problemen ontstaan. Denk maar aan geheugenklachten, concentratieproblemen, of snel overprikkeld zijn. Ergotherapie kan worden ingezet om in kaart te brengen of en op welke manier deze klachten kunnen worden verminderd.

Werk

Ook op het gebied van werk kan de ergotherapeut ondersteunen. Misschien zijn er aanpassingen nodig op het werk. Het kan zijn dat ( volledig) terugkeren in de huidige functie niet haalbaar is. De ergotherapeut kan meedenken over passend werk of passend vrijwilligerswerk.

Kwaliteit van leven

Kanker tast de kwaliteit van leven aan. Een belangrijk doel van de ergotherapie is om de kwaliteit van leven te verbeteren. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, in andere situaties gaat het vooral om het draaglijker maken van de ziekte. Ergotherapie kan worden ingezet in elke fase van het ziekteproces.

Vergoeding en verwijzing

Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts mag, maar hoeft niet.

Nisette Huisman

0630501507

www.huismangero.nl

info@huismanergo.nl