Fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen met kanker. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. De oncologisch fysiotherapeut heeft aanvullende opleidingen gevolgd en heeft voldoende kennis en vaardigheden om de vaak complexe problemen ten gevolge van kanker  op een adequate manier te benaderen.  

Men kan denken aan lichamelijke problemen ten gevolge van operaties  en schade aan hart, longen en het bewegingsapparaat door bestraling, chemotherapie en lymfoedeem. Er zijn ook algemene klachten; zoals pijn, vermoeidheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden en een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. De algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en een geestelijke component, die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie, en met name bewegen, een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Het is belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daar in adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij zijn of haar leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologisch fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel in de weg staan .

In de palliatieve fase is de ziekte niet meer te genezen. Dit stadium kan soms lang duren. Belangrijk is dan dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut een waardevolle hulp zijn met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiding bij belasten én adviezen en ondersteuning.  

Er is een verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig voor de behandeling door een oncologisch fysiotherapeut. Bent u aanvullend verzekerd dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.