Logopedie

Als gevolg van een tumoroperatie in de mond- of keelholte kunnen er problemen met het slikken,
de stem, de ademhaling en/of het spreken ontstaan. Om deze klachten zo veel mogelijk te verminderen kunt u de logopedist inschakelen.

De eerste dagen na de operatie zijn voor veel mensen het moeilijkst. De operatiewonden in de mond, van de borst of van de arm zijn nog pijnlijk en u kunt niet spreken, eten of drinken. Veel mensen hebben de eerste week na de operatie een tracheacanule en een voedingssonde om de operatiewonden de gelegenheid te geven te helen. Na deze tijd kan de logopedist bij u langs komen om te kijken of u de lippen en de tong goed kunt bewegen en of u kunt slikken. Indien er problemen zijn, bijvoorbeeld vaak verslikken, zal de logopedist u adviezen geven ten aanzien van het slikken en het kauwen. Daarnaast zal de logopedist de mondhygiëne met u bespreken. Indien nodig en in overleg met de diëtist kan de voeding aangepast worden.

De aard van de klachten en problemen na de operatie is sterk afhankelijk van de plaats van de operatie en de reconstructie. Hierdoor kunnen de klachten per persoon nogal verschillen. In alle gevallen zal de logopedist zoveel mogelijk uw specifieke problemen proberen te verhelpen en/of verminderen. Na de operatie kan het zijn dat u het gevoel heeft dat u minder beheersing heeft over uw tong. Vooral bij het spreken en tijdens het eten kan dit lastig zijn. Daarom zal de logopedist zo nodig met u gerichte tongoefeningen voor de spiegel doen, zodat u zich bewust wordt van de tongbewegingen. Dit zal helpen bij de revalidatie van het slikken en spreken. Ook de onderlip is veelal stijf en er kunnen stoornissen in het gevoel van de onderlip zijn. Om de lip weer soepel te laten worden kan de logopedist lipoefeningen geven.

Bij de verwijdering of bestraling van een kwaadaardig gezwel in het strottenhoofd ontstaat er een verandering in het weefsel en kunt u last krijgen van een verstoorde slijmproductie, wat een droge mond, articulatieproblemen en veelvuldig hoesten tot gevolg kan hebben. De logopedist kan u ook leren om de resterende mogelijkheden van uw stem te benutten en met eventueel verlittekende  stembanden weer te leren spreken. In de behandeling zal aandacht gegeven worden aan een goede lichaamshouding en ademhaling. U kunt de logopedist ook raadplegen voor het leren gebruiken van andere communicatiemiddelen en het begeleiden van een veranderde communicatie met uw omgeving, zoals partner, familie, werk en/of mantelzorgers.

De logopedische behandelingen worden vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar vergoed.
U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Nicole De Laet
0786153744
0653217522
njhdelaet@hotmail.com
www.logopediepapendrecht.nl