Psychologie

De psychologen van de Fortagroep bieden ook hulp bij de verwerking van en het leren omgaan met kanker.

 

Voorafgaand aan de behandeling vindt er een intake plaats die meestal uit 2 gesprekken bestaat. Hierin worden uw problemen en uw hulpvraag duidelijk in kaart gebracht en wordt in overleg met u het behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit een aantal gesprekken (6 tot 16 sessies) die 1x per week of 1 x per 2 weken plaatsvinden.

 

De behandeling kan bestaan uit:

- uitleg en informatie over de psychologische- en de sociale gevolgen van kanker (psycho-educatie). Dit kan u,              maar ook uw omgeving meer inzicht geven.

- gesprekken gericht op het accepteren en een plaats geven van de ziekte in uw leven

- leren omgaan met het energiegebrek dat na kanker op kan treden (volgens het protocol voor het behandelen van chronische vermoeidheid)

- ontspanningsoefeningen en relaxatietraining voor het verbeteren van de balans tussen in- en ontspanning

- cognitieve therapie: uw manier van denken en uw opvattingen over de ziekte staan hierbij centraal. De cognitieve therapie kan zich bijvoorbeeld richten op angstige gedachten ten aanzien van de toekomst en over terugkeer van de ziekte.

- leren omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld sociale steun vragen, grenzen aangeven enz. (verbeteren copingvaardigheden)

- als u tijdens het ziekteproces een traumatische ervaring heeft gehad, die inmiddels erg op de voorgrond staat, bieden wij EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), gericht op verwerking.

 

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, op verwijzing van de huisarts of specialist.

 

Voor meer informatie over de algemene werkwijze van de Fortagroep kunt u ook kijken op www.fortagroep.nl